Przesuwa na górę strony

Zgłoś usterkę

Dbanie o otoczenie jest naszą wspólną sprawą. Możesz wpierać naszą działania zgłaszając nieprawidłowości, które zauważysz na terenie naszej gminy.

Wybierz kategorię zgłoszenia i opisz szczegóły. Możesz dodać zdjęcia, które pomogą w identyfikacji problemu. Twoje zgłoszenie zostanie przekierowane do odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego.

Możesz także skontaktować się bezpośrednio z podmiotem odpowiedzialnym.

  Wybierz kategorię zgłoszenia (WYMAGANE)

  Podaj szczegóły usterki

  Możesz podać dokładny adres lub opisać przybliżoną lokalizację.

  Możesz załączyć pliki w formacie .jpg, .png, .bmp, .mp4, .mov. Łączna wielkość nie może przekraczać 10 MB.

  Podaj adres, na który chcesz otrzymać potwierdzenie zgłoszenia

  Oświadczenie (WYMAGANE)
  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Polityki prywatności, w której są przedstawione zasady przetwarzania danych osobowych