Przesuwa na górę strony

Rada Gminy Świdnica VIII kadencji (2018-2023)

Przewodnicząca Rady Gminy Adamska Regina

Regina Adamska

Przewodnicząca Rady Gminy

Arkadiusz Piaseczny Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Piaseczny

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wieczorek Daniel

Daniel Wieczorek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Teresa Bąk

Radna

Bronisław Dratwa

Radny

Paweł Dziurdzia

Radny

Roman Jadach

Radny

Eligiusz Janasik

Radny

Kazimierz Korta

Radny

Lucyna Mroczek

Radna

Andrzej Chmiel

Radny

Beata Szyszka

Radna

Łukasz Świeczko

Radny

Jadwiga Wicher

Radna

Zdjęcie Tadeusz Żuberek

Tadeusz Żuberek

Radny

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Świdnica

Imię i nazwiskoStanowisko
Tadeusz ŻuberekPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Bronisław DratwaPrzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa
Beata SzyszkaKomisji A4 Kultury, Sportu i Turystyki
Roman JadachPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Lucyna MroczekPrzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska
Teresa BąkPrzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Transmisje on-line obrad Sesji Rady Gminy Świdnica

Bezpośrednie transmisje obrad oraz archiwalne zapisy sesji Rady Gminy Świdnica VIII kadencji dostępne są pod adresem:
https://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=swidnugsesja