Przesuwa na górę strony

Komisje stałe Rady Gminy

SKŁADY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY ŚWIDNICA (2018-2023)

Komisja Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: Tadeusz Żuberek

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów: Tadeusz Żuberek

Skład Komisji:

 1. Teresa Bąk
 2. Paweł Dziurdzia
 3. Eligiusz Janasik
 4. Lucyna Mroczek
 5. Arkadiusz Piaseczny
 6. Daniel Wieczorek

Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa: Bronisław Dratwa

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Budownictwa: Bronisław Dratwa

Skład komisji:

 1. Teresa Bąk,
 2. Eligiusz Janasik
 3. Kazimierz Korta
 4. Lucyna Mroczek
 5. (Piotr Okoniewski) – wygaśnięcie mandatu radnego Rady Gminy Świdnica POSTANOWIENIE Nr 1/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 17 stycznia 2019 r.
 6. Arkadiusz Piaseczny
 7. Beata Szyszka
 8. Jadwiga Wicher

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Beata Szyszka

Zdjęcie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Beata Szyszka

Skład komisji:

 1. Andrzej Chmiel
 2. Paweł Dziurdzia
 3. Roman Jadach
 4. Kazimierz Korta
 5. Tadeusz Żuberek
 6. Daniel Wieczorek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Jadach

Zdjęcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Roman Jadach

Skład Komisji:

 1. Roman Jadach
 2. Beata Szyszka
 3. Łukasz Świeczko
 4. Jadwiga Wicher

Komisja Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska: Lucyna Mroczek

Zdjęcie Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Zdrowia i Ochrony Środowiska: Lucyna Mroczek

Skład Komisji:

 1. Teresa Bąk
 2. Bronisław Dratwa
 3. Kazimierz Korta
 4. Piotr Okoniewski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Teresa Bąk

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Teresa Bąk

Zdjęcie Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Teresa Bąk

Skład komisji:

 1. Andrzej Chmiel
 2. Roman Jadach
 3. Lucyna Mroczek
 4. Łukasz Świeczko