Przesuwa na górę strony

Gminny Zespół Oświaty

Dyrektor

Maria Jaworska
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Tel. 74 852 12 26 wew. 300, 323
e-mail: dyrektorgzo@gmina.swidnica.pl
www.gzoswidnica.pl

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Dyrektor

Krzysztof Jas
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Tel. 74 852 12 26 wew. 312, 313, 314
e-mail: goksirgmswidnica@wp.pl
www.goksir.swidnica.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy

Kierownik

Dorota Waliszak
ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica
Tel. 74 852 12 26 wew. 112, 110, 121, 500
e-mail: d.waliszak@gops.gmina.swidnica.pl
www.gops.gmina.swidnica.pl

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Dyrektor

Lidia Mendak
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica
Tel. 74 851-59-80, Fax: 74 851-59-82
e-mail: sgpk.swidnica@wp.pl
www.sgpk.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica

Dyrektor

Emilia Gawrońska
ul. Wrocławska 1, 58-125 Pszenno
Tel. 74 851 95 40
e-mail: bibliotekapszenno@wp.pl
www.strona.bibliotekapszenno.pl

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubachowie

Dyrektor

Sebastian Krzywda
Lubachów 12, 58-100 Świdnica
Tel./Fax: 74 850-99-26
e-mail: recepcja@schronisko.lubachow.pl
www.schronisko.lubachow.pl