Przesuwa na górę strony

Szanowni Państwo w okresie obowiązywania rządowych obostrzeń w zakresie COVID-19 uprzejmie prosimy o zapoznanie się z bieżącymi komunikatami w zakresie obsługi Klientów dostępnymi na www.gmina.swidnica.pl (Aktualności)

Urząd Gminy Świdnica

ul. B.Głowackiego 4,
58-100 Świdnica

Zobacz na mapie

Telefony:
(+48) 74-852-12-26
(+48) 74-852-24-88
(+48) 74-852-30-67
(+48) 74-852-33-98

NIP: 884-10-08-599
REGON: 000544674

Fax: (+48) 74-852-02-74 wew. 400

e-Mail: urzad@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl

www.fb.com/urzadgminyswidnica

Godziny Urzędowania

Poniedziałek od 7:30 do 15:30
Wtorek od 7:30 do 17:00
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 14:00

Konta bankowe Urzędu Gminy Świdnica

konto wydatków 97 9575 0004 0000 1446 2000 0020

konto dochodów 76 9575 0004 0000 1446 2000 0010
(podatki i opłaty lokalne, czynsze, opłata za udostępnienie danych osobowych,
opłata skarbowa, renta planistyczna, zakup działki, zakup lokalu)

konto depozytów 42 9575 0004 0000 1446 2000 0040
(wadium, zabezpieczenie należytego wykonania robót inwestycyjnych)

konto ZFŚS 21 9575 0004 0000 1446 2000 0030

Konto bankowe Gminy Świdnica

konto ORGAN 32 9575 0004 0000 1445 2000 0010

Konto bankowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

konto bankowe 38 9575 0004 0000 1476 2000 0010
(opłaty za wynajem świetlic, korzystanie z hali sportowej)

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek

Wtorek w godz. 10:00 – 17:30
Tel. +48-74-852-30-67 wew. 200

Godziny urzędowania Przewodniczącej Rady Gminy Świdnica Reginy Adamskiej w sprawie skarg i wniosków

Wtorek w godz. 13:30 – 16:30
Tel. +48-74-852-24-88 wew. 206

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu

Wtorek w godz. 14:00 – 17:30
Środa w godz. 7:30 – 15:30

Kasa Urzędu Gminy Świdnica

Poniedziałek, Środa, Czwartek w godz. 8:00 – 15:00
Wtorek w godz. 8:00 – 16:30
Piątek w godz. 8:00 – 13:30
Wyjazd do banku w godz. 9:00 – 9:30
Przerwa w godz. 12:00 – 12:15

Punkt konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

Prowadzony jest przez Panią Urszulę Grech – Certyfikowanego Instruktora Terapii Uzależnień – pracownika NZOZ w Czarnym Borze

Środa w godz. 9:00 – 12:00 pok. nr. 118 (parter)