Przesuwa na górę strony

Symbole i Barwy

Herb Gminy Świdnica

HERB GMINY ŚWIDNICA

Historia herbu gminy

9 sierpnia 1996 roku Radni Gminy Świdnica podjęli uchwałę Nr XXXII/217/96 w sprawie ustanowienia herbu i flagi gminy Świdnica. Uchwała została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /jednolity tekst Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74/.Zgodnie z wolą Rady Gminy i opracowaniem Centrum Heraldyki Polskiej pod patronatem Fundacji Rodów Rzeczypospolitej w Warszawie – herb odwołuje się do tradycji gminy, jej przyrody i najważniejszych wydarzeń historycznych.  

Sowa siedząca na trójwzgórzu nawiązuje bezpośrednio do Gór Sowich i Pogórza Wałbrzyskiego związanych integralnie z terenem gminy i trasami turystycznymi. Sowa znana powszechnie jako symbol mądrości w heraldyce, wyobraża także czujność, dowcip, odosobnienie. Czerwony gryf symbolizuje więzi z miastem Świdnica, którego godłem jest od 1452 r.

Gryf w heraldyce to symbol dzielności rycerskiej, natomiast w chrześcijaństwie jest symbolem unii hipostatycznej – połączenia natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. Kłos odnosi się do tradycji rolniczych gminy, symbolizuje rolnictwo, urodzaj, dobrobyt / w heraldyce kłos oznacza hojność ziemi/.

Gałązka oliwna ma przypominać o wydarzeniu historycznym – Mszy Św., która miała miejsce w Krzyżowej dnia 12 listopada 1989 r. Gałązka oliwna jest symbolem pojednania / podobnie jak splecione dłonie/, a także pokoju, zgody, chwały / oliwka jest także atrybutem Matki Boskiej/.

Oznaczenia kolorów wg systemu PANTONE:

  1. czerwony – Pantone 485C
  2. żółty – Pantone Yellow C
  3. niebieski – Process Blue C
  4. czarny – Black C

Logo Gminy Świdnica

logo gminy świdnica

W marcu 2008 r. komisja konkursowa w składzie:
• Przewodniczący – Tadeusz Szarwaryn – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
• Członkowie: Jadwiga Generowicz – Sekretarz Gminy Świdnica
• Maria Jaworska – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty
• Janusz Waligóra – rzecznik prasowy Urzędu Gminy Świdnica

po dokonaniu oceny ponad 150 projektów spełniających warunki regulaminu wybrała projekt na logo gminy autorstwa Pani Agnieszki Jagosz z Żywca.

Pani Agnieszka w chwili ogłaszania wyników konkursu była studentką III roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – katedra wzornictwa.
Jak mówiła sama autorka nagrodzonej pracy: „Udział w konkursach tego typu traktuję, jako pracę nad własnym warsztatem twórczym. Wygrana pozwoliła mi na uwierzenie we własne siły i zachęciła do dalszej pracy. Inspiracją do wykonania zwycięskiego logo była sama Gmina Świdnica, jej krajobraz, bliskość do natury. Drzewo znajdujące się w logo ma symbolizować właśnie tą cechę. Natomiast tęcza ma podkreślać pozytywne znaczenie znaku. Wierzę, że logo spełni swoją funkcję i spodoba się mieszkańcom Gminy Świdnica.

W ocenie jury zastosowana kolorystyka w logotypie jest zgodna z barwami flagi i herbu Gminy Świdnica. Wprowadzony kolor zielony nawiązuje do rolniczego charakteru gminy i otaczającej przyrody. Symbol drzewa oddaje jej charakter ( rolnictwo, przyroda, turystyka, ekologia.). Jest to też symbol długowieczności, mocno zakorzenionej tradycji i kultury, obyczajów. Gałązki drzewa symbolizują granice sołectw, nawiązują do ich odrębności, gospodarności, tożsamości, a w efekcie tworzą gminę. Tęcza ułożona z barw gminy wywołuje skojarzenie pomyślnej przyszłości. Pod względem walorów marketingowych, logotyp jest czytelny i łatwy do skalowania przy nanoszeniu na różnych przestrzeniach i płaszczyznach. Napis GMINA ŚWIDNICA został skomponowany we właściwych proporcjach i wielkości, obydwu członach nazwy
Nowy znak rozpoznawczy Gminy Świdnica – LOGO używany jest podczas różnego rodzaju gminnych imprez, zarówno o zasięgu lokalnym, wojewódzkim jak i międzynarodowym Logo używane jest również na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i promocyjnych (broszurach, banerach, ulotkach).

Oznaczenia kolorów wg systemu PANTONE:

  1. czerwony – Pantone 485C
  2. żółty – Pantone Yellow C
  3. niebieski – Process Blue C
  4. zielony – 368C