Przesuwa na górę strony

Nowograd-Wołyński

Gmina Świdnica nawiązała współpracę z ukraińskim Rejonem Nowograd-Wołyński.

W dniach 19 –21 luty br. z oficjalną wizytą w Nowogradzie-Wołyńskim przebywała delegacja Gminy Świdnica. Efektem wizyty był list intencyjny podpisany przez Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek oraz Gołowę Rejonu Nowograd-Wołyński Mikołaja Iwaniuka wyrażający chęć rozwijania wzajemnych kontaktów pomiędzy samorządami.

umowa ukraina

Na uroczystość podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Świdnica a Rejonem Nowograd-Wołyński przybył Wicekonsul RP w Łucku Pan Rafał Plewiński. Deklaracja współpracy dotyczy umożliwienia wzajemnych kontaktów pomiędzy mieszkańcami, wymiany kulturalnej i sportowej młodzieży, inicjowania wspólnych projektów samorządów lokalnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

W liczącym ponad 100 tys. mieszkańców rejonie nowogradzkim blisko 10 proc. mieszkańców stanowią Polacy. Ich pamięć o ojczyźnie kultywowana jest także przez najmłodsze pokolenia.

Nowograd-Wołyński to rejon liczący 2,5 tys. km2 oraz ok. 110 tys. mieszkańców. Jego stolicą jest miasto Nowograd-Wołyński, zamieszkałe przez 55 tys. mieszkańców. Leży on na głównej trasie z Kijowa do Łucka ok. 500 km na wschód od polskiej granicy.

W trakcie kilkudniowego pobytu – delegacja gminy Świdnica spotkała się władzami Rejonu Nowograd-Wołyński oraz przedstawicielami środowisk społecznych i zawodowych. Zaprezentowana została również największa z dotychczas realizowanych inwestycji dla rejonu nowogradzkiego – budowa fabryki CERSARNIT, w której zatrudnienie znajdzie ok. 1500 pracowników. Jej uruchomienie planowane jest na I połowę 2008 r.