Przesuwa na górę strony

Maldegem

Maldegem – trzecim miastem partnerskim gminy Świdnica

5 września 2010 r. w Krzyżowej, miejscu historycznego Pojednania dwóch narodów (polskiego i niemieckiego) władze Gminy Świdnica i Miasta Maldegem podpisały wzajemną umowę partnerską. To już trzecie miasto partnerskie dla Gminy Świdnica.

Władze Gminy Świdnica i Miasta MALDEGEM prezentują podpisane dokumenty o partnerstwie

To właśnie w Krzyżowej, 18.03.2006 r. władze gminy Świdnica podpisały swoją pierwszą umowę z niemieckim miastem Lampertheim. Po upływie 4 lat od tamtego wydarzenia Gminę Świdnica i Miasto Maldegem, połączyło pierwsze partnerskie miasto Lampertheim, dla którego Maldegem jest miastem partnerskim od 1967 roku. Pamiętam jak dziś, że burmistrz Erich Maier, podczas podpisywania naszej umowy w swoim wystąpieniu mówił, że istnieje szansa włączenia się zachodnich partnerów miasta Lampertheim we współpracę z naszą gminą. Słowa były prorocze. – mówiła wójt gminy T. Mazurek podczas uroczystości w Pałacu w Krzyżowej.


Jestem spokojna o płaszczyzny współpracy. Współpracy, która już trwa. Nasza wizyta we wrześniu ubiegłego roku podczas obchodów na cmentarzu wojskowym w Adenem, udział w konferencji w Antwerpii, wizyta młodzieżowej Rady Gminy Świdnica w kwietniu br. w Maldegem, wizyta delegacji belgijskiej na dożynkach w Pszennie w 2008 i podczas obchodów XX lecia Mszy Pojednania są dowodem, że nasza współpraca jest żywa, aktywna i się rozwija.
Odległość jaka nas dzieli nie będzie na pewno żadną przeszkodą naszego współdziałania. Pod wspólnym dachem partnerstwa miasta i gminy istnieje wiele rodzajów kooperacji takich jak: wymiana uczniów, zespołów sportowych i kulturalnych. Jestem przekonana, że wiele dobrego będzie się w tych tematach działo

zapewniała wójt gminy.


Jednomyślne decyzje podjęte zarówno przez Radnych Miasta Maldegem. 31.03.2010 jak i Radnych Gminy Świdnica 20.05.2010 r. zostały przypieczętowane trzema podpisami: Wójta Gminy Świdnica Teresy Mazurek, Burmistrza Miasta Maldegem Johana De Roo i Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica Henryka Sary. O randze tego wydarzenia i miejsca jakim jest Krzyżowa dla przybyłej delegacji zagranicznej mówił burmistrz miasta Maldegem w swoim okolicznościowym przemówieniu.


Fakt, że zawarcia obustronnej umowy dokonujemy w takim historycznym miejscu jakim jest Krzyżowa, czyni to wydarzenie jeszcze ważniejszym.To historyczna chwila dla naszego miasta, ponieważ po raz pierwszy uczestniczą w niej przedstawiciele wszystkich frakcji politycznych w naszej radzie. A decyzja o zawarciu partnerstwa z Gminą Świdnica została podjęta jednomyślnie

mówił burmistrz Johan De Roo.


W poniedziałek 6 września br. o godz. 10.00 w obecności władz powiatu, przewodniczącego Rady Gminy Świdnica, delegacji z pierwszego miasta partnerskiego Lampertheim, na czele z burmistrzem Erichem Maierem dokonano odsłonięcia tablicy herbowej miasta Maldegem. Symbolicznego aktu, który na trwale przypieczętował podpisaną podczas Gminnego Święta Plonów umowę partnerską dokonali: Burmistrz Miasta Maldegem Johan De Roo i Wójt Gminy Teresa Mazurek.