Przesuwa na górę strony

Lampertheim

I-szym MIASTEM PARTNERSKIM GMINY ŚWIDNICA

W dniu 18 lutego 2006 r. przedstawiciele Gminy Świdnicy:

  • Wójt Gminy Teresa Mazurek
  • Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz
  • Sekretarz Gminy Zbigniew Mudy
  • Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Jadwiga Generowicz

przebywali z delegacją zagraniczną w Lampertheim celem podpisania umowy partnerskiej.

Uroczystość miała miejsce w Ratuszu Urzędu. Gości powitał Burmistrz Lampertheim Erich Maier na którą zaproszono Przewodniczącego Rady Dietera Meyera. wraz z pozostałymi 13-ma członkami zarządu miasta, (który jest odpowiednikiem polskiego zarządu gminy), oraz 45-ciu radnych. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w historycznym wydarzeniu znaleźli się liczni Polacy oraz mieszkańcy, którzy mają swoje polskie korzenie.

Uroczystość miała miejsce w Ratuszu Urzędu. Gości powitał Burmistrz Lampertheim Erich Maier na którą zaproszono Przewodniczącego Rady Dietera Meyera. wraz z pozostałymi 13-ma członkami zarządu miasta, (który jest odpowiednikiem polskiego zarządu gminy),oraz 45-ciu radnych. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w historycznym wydarzeniu znaleźli się liczni Polacy oraz mieszkańcy, którzy mają swoje polskie korzenie.

Celem tego partnerstwa mam być przede wszystkim wspieranie i pogłębianie kontaktów miedzy mieszkańcami naszych gmin, kontaktów o charakterze kulturalnym, sportowym i gospodarczym. Szczególnie naszej młodzież ma umożliwić to szansę na wymianę i wzajemne poznanie się

– mówił Burmistrz Erich Maier w swoim przemówieniu.

W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 rozpoczęła się nowa epoka wspólnych stosunków między Polską i Republiką Federalną Niemiec, oferująca wspaniałe możliwości i dalekosiężne perspektywy. Po przerażających wydarzeniach II wojny światowej jedynie narody Europy Zachodniej miały szansę na zjednoczenie, natomiast stare europejskie państwa jak Polska zostały pod przymusem tej możliwości pozbawione. Jednakże ten despotyczny podział między Zachodem i Wschodem okazał się ostatecznie nietrwały w zetknięciu z potrzebą walki o wolność poszczególnych narodów. Nigdzie indziej walka ta nie przybrała tak ogromnych rozmiarów i wyrazistej formy jak działalność ruchu związkowego “Solidarność”. Polski naród udowodnił swoją jedność i gotowość do działania, które zaskoczyły cały świat. Droga Polski do Unii Europejskiej nie była wprawdzie łatwa, jednak nieustannie i w bardzo szybkim tempie zmierzała ku wyznaczonemu celowi. Przystąpienie do Unii wymagało ogromnych przemian wiążących się z dostosowaniem się do nowego ładu. Polska odniosła godny podziwu sukces, udało je się bowiem w tak krótkim czasie dokonać licznych zmian. Zmarły niedawno były prezydent Niemiec Johannes Rau powiedział, podczas swojej przemowy skierowanej do obu izb polskiego parlamentu w dniu 30 kwietnia 2004r. Zjednoczenie europejskie było warunkiem stworzenia porozumienia miedzy Niemcami i Francją. Związek miedzy naszymi narodami już dawno przestał być wyrazem uroczystej umowy. Niemcy i Francuzi pracują w wielu dziedzinach i na różnych płaszczyznach razem dla wspólnego dobra. Podobnej współpracy życzę sobie między Polską a Niemcami. Cieszę się z każdej niemiecko- polskiej umowy partnerskiej między poszczególnymi miastami, do której przyczyniają się i w którą angażują sie ich mieszkańcy. W ten sposób ma miejsce zjednoczenie Europy od dołu. Moim ogromnym życzeniem jest, aby w naszych krajach było coraz więcej ludzi zainteresowanych współpracą z innymi krajami i ich mieszkańcami.

Szanowni Państwo, podpisując dzisiaj tę umowę o współpracy przyczyniamy się do tego, że życzenie byłego prezydenta staje się rzeczywistością. Ze względu na wspólną przeszłość to właśnie my Niemcy jesteśmy szczególnie zobowiązani do tego, aby w przyjaźni i partnerskich stosunkach podać sobie ręce z Polakami. W końcu to oddziały pod dowództwem nazistów napadły 1 września 1939 roku na Polskę i spowodowały ogromne cierpienia wśród polskiej ludności. Niemcy doprowadzili do całkowitego zniszczenia Warszawy po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Wiele polskich kobiet, mężczyzn i dzieci zostało zamordowanych lub trafiło do obozów i pracy przymusowej. Ze względu na te wydarzenia, moim osobistym życzeniem było zawarcie partnerstwa między Lampertheim a polską gminą. Dlatego jestem wdzięczny, że władze naszego miasta jednogłośnie poparły tę propozycję. Ponadto istnieje szansa, że nasze zachodnio europejskie miasta partnerskie Ermont (Francja), Maldegem (Belgia) a może także i Wierden (Holandia) włączą się w tą współpracę.
Szanowni Państwo, wielu z Państwa zastanawiało się już na pewno, dlaczego podpisujemy umowę o partnerstwie właśnie z Gminą Świdnica. Istnieją w zasadzie trzy powody, które ostatecznie zadecydowały o tym, że władze naszego miasta w dniu 9 grudnia 2005 roku jednogłośnie podjęły odpowiednią uchwałę:

  1. W roku 2002 powiat Bergstraße podpisał umowę o partnerstwie z miastem Świdnica, wówczas zrodziła się myśl, aby poszukać w Powiecie Świdnickim odpowiedniej gminy partnerskiej.
  2. Ważnym kryterium przy wyborze okazał się także fakt, że wieś Krzyżowa leży na terenie Gminy Świdnica. Posiadłość w Krzyżowej- dawna siedziba rodziny von Moltke; centrum działalności opozycjonistów należących do Kręgu z Krzyżowej- ksiądz Alfred Delp- członek Kręgu z Krzyżowej, a jednocześnie honorowy obywatel miasta Lampertheim, stracony 2 lutego 1945 – wszystko to stanowi idealne warunki umożliwiające podjęcie współpracy między Lampertheim i Gminą Świdnica. Dawna posiadłość w Krzyżowej, odbudowana przede wszystkim przy zaangażowaniu wcześniejszego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla, jest dziś międzynarodowym miejscem spotkań młodzieży i może być wykorzystana w celu nawiązania kontaktów głównie przez szkoły i grupy młodzieżowe.
  3. Trzecim, jednak nie mniej ważnym powodem, okazało się serdeczne przyjęcie delegacji z Lampertheim, do której należeli przewodniczący Rady Miejskiej Dieter Meyer, członek Rady Miejskiej Günther Haas a także i ja, podczas naszej pierwszej wizyty w Świdnicy w minionym roku.

Szanowni Państwo,Drodzy przyjaciele ze Świdnicy,
Nasze cztery podpisy złożone pod umową o współpracy symbolizują początek naszego partnerstwa. Ważne jest, aby ta formalna umowa znalazła zastosowanie w życiu. Wizyty i rewizyty, spotkania w różnych związkach, klubach i u rodzin oferujących gościnę, wymiany młodzieżowe, a także, co jest moim szczególnym osobistym życzeniem, wymiany między szkołami mają przyczynić się do tego, aby lepiej poznać życie codzienne mieszkańców naszych gmin i aby dowiedzieć się dzięki temu, co ich porusza, co ich martwi i co sprawia im radość. Oczywiście w dzisiejszym świecie jesteśmy dzięki mediom, a w szczególności dzięki internetowi, bardzo dobrze poinformowani, jednak nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej rozmowy. Kontakty zagraniczne nigdy nie przynosiły szkody, ponieważ każdy, kto jest otwarty na to, jak ludzie wychowani w innej tradycji podchodzą do pewnych spraw, może w ten sposób zdobyć nowe cenne doświadczenia. Ten kto interesuje się tym, jak ludzie w innych krajach radzą sobie z problemami życia codziennego, poszerza w ten sposób swoje horyzonty. Poznając inne sposoby myślenia, inny styl życia i inną kulturę, jest on w stanie lepiej zrozumieć drugiego człowieka, a to może mu ułatwić pozbycie się ewentualnych wzajemnych uprzedzeń.
Naszym zadaniem jako odpowiedzialnych za tę współpracę jest więc stworzenie odpowiednich warunków, aby jak najwięcej, przede wszystkim młodych ludzi mogło poznać wiele nowych miejsc, nowych informacji i zawrzeć nowe przyjaźnie.
Drodzy przyjaciele z Polski, czujcie się mile witani w Lampertheim. Cieszę się na wiele wspólnych spotkań, organizowanych z myślą i dla naszego wspólnego dobra, dla Gminy Świdnica i dla miasta Lampertheim– tymi słowami swoje wystąpienie zakończył Burmistrz E.Maier

Połączyła nas Krzyżowa– te słowa, po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości, rozpoczęły przemówienie Wójta Gminy Świdnica. Dla mieszkańców Lampertheim to miejsce działalności Ks.Alfreda Delpa- ks. jezuity, który ur. w Lampertheim działał w “Kręgu Krzyżowej”. Dla nas, mieszkańców gminy to perełka, to okno na świat, gdzie 12 listopada 1989 r. miała miejsce Msza Pojednania, w której uczestniczył Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i Premier rządu polskiego – Tadeusz Mazowiecki.

To ważny moment w naszej historii, to zwrot w stosunkach polsko niemieckich. To właśnie wtedy zapadła decyzja na szczeblu rządowym, że w Krzyżowej powstanie Międzynarodowy Dom Spotkań.Doceniając wagę tego wydarzenia w 1998 r. Rada Gminy Świdnica przyznała tytuły honorowych obywateli gminy Świdnica – Kanclerzowi H. Kohlowi i Premierowi T. Mazowieckiemu.

Przyjechaliśmy do Lampertheim z przygotowanymi propozycjami współpracy. Złożymy je na ręce Pana Burmistrza do przedyskutowania i wykorzystania. Mam nadzieję, że znajdziemy płaszczyzny współpracy między naszymi gminami. Krzyżowa i inne propozycje naszej gminy czekają.
Jestem przekonana, że odległość jaka nas dzieli, nie będzie przeszkodą w naszych kontaktach. Chciałabym na koniec w imieniu własnym i całej delegacji, podziękować mojemu Koledze Burmistrzowi, Przewodniczącemu, członkom związku i wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania umowy. Dziękuję też za miłą atmosferę. Czujemy się tu tak, jak u siebie. Bardzo za wszystko dziękuję.

Podpisana umowa partnerska jest pierwszą umową dla Gminy Świdnica, a siódmą dla miasta Lampertheim (wcześniejsze to Adria-Włochy, Dieulouard,Ermont,Meymac-Francja, Maldegem-Belgia i Wierden-Holandia). Dlatego, że pierwsza to zawsze będzie na nas bardzo ważna-podkreślała Wójt Gminy Teresa Mazurek w swoim przemówieniu.