Przesuwa na górę strony

Gmina Świdnica

Gmina Świdnica położona jest niespełna 50 km od Wrocławia. Mieszkańcy dolnośląskiej metropolii powinni tę bliskość wykorzystywać, z uwagi na fakt, iż jest to teren niezwykle atrakcyjny nie tylko dla miłośników turystyki.

Atutem gminy jest bliskość Kotliny Kłodzkiej, Jeleniogórskiej i Gór Stołowych. Część wschodnia gminy leży i graniczy z pięknym Parkiem Krajobrazowym Masywu Ślęży, zaś zachodnia z Parkiem Krajobrazowym “Książ”. Przez gminę przechodzi przepiękny szlak kolejowy o walorach turystycznych: Świdnica-Jedlina Zdrój-Nowa Ruda–Kłodzko.

Zróżnicowanie terenu pozwala każdemu z odwiedzających gminę Świdnica znaleźć to co najpiękniejsze w przyrodzie: tereny nizinne, górzyste, lasy. Największy na Śląsku głaz narzutowy jako pomnik przyrody nieożywionej jest właśnie w gminie Świdnica.

zamek w Krzyżowej z lot ptaka

Gmina Świdnica miłośnikom rowerowej turystyki oferuje transeuropejski rowerowy „Szlak bursztynowy” Eurovelo nr 9.
Wizyta w Międzynarodowym Domu Spotkań w Krzyżowej – historycznym miejscu polsko-niemieckiego pojednania oraz obiektach sakralnych dostarczą Państwu niezapomnianych przeżyć.
 To właśnie w Krzyżowej mieszkał przywódca kręgu opozycji antyhitlerowskiej Helmut James hr von Moltke, gdzie w 1989 r. miało miejsce historyczne spotkanie kanclerza Niemiec Helmuta Khola i premiera Tadeusza Mazowieckiego.

Wszystkim odwiedzającym Gminę Świdnica proponujemy weekendowe spotkania w gospodarstwach agroturystycznych z tradycyjną kuchnią i nauką jazdy konnej.

Kierunki działania

W latach 2006-2010 w Gminie Świdnica kontynuowane będą dotychczasowe działania. Ich właściwa realizacja została dostrzeżona nie tylko na forum powiatu świdnickiego, ale i Województwa Dolnośląskiego. Dowodem tego było zajęcie przez Gminę Świdnica w listopadzie 2006 r. II miejsca w prestiżowym rankingu Dolnośląskich Gmin 2006.
Ważnym wydarzeniem w historii gminy w 2006 r. była Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007 w Pszennie, która była podkreśleniem zakończonej rozbudowy bazy dydaktycznej (tj. Przedszkola, Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika, Gimnazjum i zagospodarowania terenu).

Priorytety działania

Priorytetem naszych działań będzie pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na dalszy rozwój gminy – istnieją tutaj bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa wielkotowarowego i wysokowydajnego przemysłu, warto wiec w gminie Świdnica zainwestować. Także dlatego, że tutejszy samorząd jest niezwykle sprawny i skuteczny – w 2006r. w powiecie świdnickim Gmina Świdnica pozyskała najwięcej funduszy unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, bo aż 262zł. Dzięki środkom pozyskanym z zew. gmina ma szansę na szybszy rozwój i poprawę życia mieszkańców.

Zgodnie z projektem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wspierane będą działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Dowodem na możliwość pozyskania środków unijnych jest wieś Pogorzała. Na 76 pozytywnie zweryfikowanych projektów w woj. dolnośląskim 12 z nich uzyskało maksymalną kwotę dofinansowania tj. 450 tys. zł. w tym projekt „Odnowa wsi Pogorzała”. W ramach tego Programu wybudowano pętlę autobusową z parkingiem, wyremontowano świetlicę i zagospodarowano teren cmentarza ewangelickiego.
Kontynuowane będą działania zmierzające do zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego udostępniających znaczne powierzchnie nowych terenów przeznaczonych pod różne formy zainwestowania, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zabudowy mieszkaniowej.
W gminie działa wiele podmiotów gospodarczych, które dostrzegły już korzyści płynące z lokowania swojej działalności na jej terenie.

Gmina Świdnica to wyjątkowe miejsce na inwestycje i rozwój.
Serdecznie zapraszam!

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek