Przesuwa na górę strony

Ewidencja numerów porządkowych nieruchomości

ZAŁATW SPRAWĘ PRZEZ EPUAP

Formularz ePUAP (przed kliknięciem przygotuj dokumenty – załączniki w formie elektronicznej)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Władający nieruchomością, składa wniosek zawierający jego imię i nazwisko, dokładne położenie nieruchomości (nazwa ulicy, numer działki, obręb ewidencyjny i arkusz mapy), usytuowanie budynku (naziemny, podziemny), status budynku (mieszkalny, usługowy, użytkowy). 

 Załączniki:

  • kopia mapy zasadniczej nieruchomości z wykazanym budynkiem lub kopia z planu zagospodarowania nieruchomości z projektu budowlanego z naniesionym budynkiem.

OPŁATY:

Brak opłat

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie wydawane jest najpóźniej po 7 dniach od złożenia wniosku.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy wydłuża się do 30 dni.   

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Gminy Świdnica ul. Głowackiego 4, 58 – 100 Świdnica,

Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami- parter, sala operacyjna, stanowisko nr 105. 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dział Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Stanowisko ds. Gospodarki Mieniem parter, sala operacyjna, stanowisko nr 105,
tel. 74 852 02 74, wew. 105 

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:

Nie przysługuje.

UWAGI:

Zaświadczenie jest przesyłane listem poleconym.

Można je też odebrać osobiście po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem- Stanowiska ds. Gospodarki Mieniem. Osoby zainteresowane odbiorem osobistym, proszone są o zamieszczenie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia, że zaświadczenie jest gotowe do odbioru.