Przesuwa na górę strony

Schemat i skład GZZK

Schemat alarmowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Świdnica

Wykaz osób funkcyjnych Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Świdnica

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Świdnica

Szef zespołu

Teresa Mazurek
Urząd Gminy Świdnica

I Zastępca Szefa zespołu

Bartłomiej Strózik
Urząd Gminy Świdnica

II Zastępca Szefa zespołu

Henryk Muraszko
Urząd Gminy Świdnica

Zespół planowania cywilnego

Sekretarz Gminy

Jadwiga Generowicz
Urząd Gminy Świdnica

Zastępca kierownika

Anna Szymkiewicz
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Alicja Witrykus
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Barbara Dudzic-Janasik
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Janusz Waligóra
Urząd Gminy Świdnica

Zespół monitorowania, prognoz i analiz

Kierownik

Zygmunt Balant
Urząd Gminy Świdnica

Zastępca kierownika

Magdalena Kot
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Ryszard Lawręc
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Sylwia Ordowska
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Elżbieta Augustyn
Urząd Gminy Świdnica

Zespół opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej

Kierownik

Dorota Waliszak
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zastępca kierownika

Jolanta Adamczyk
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Członek zespołu

Agnieszka Kozłowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Członek zespołu

Joanna Poniatowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Beata Zając-Brózda
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Członek zespołu

Czesława Stelmach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zespół operacji i organizacji działań

Zespół operacji i organizacji działań

Jarosław Socha
Urząd Gminy Świdnica

Zastępca kierownika

Jarosław Sobol
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Sara Henryk
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Iwona Mongiało
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Krzysztof Krzyśków
Urząd Gminy Świdnica

Zespół zabezpieczenia logistycznego

Kierownik

Alicja Masłyk
Urząd Gminy Świdnica

Zastępca kierownika

Sławomir Pamuła
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Izabela Tymoszuk
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Sebastian Pietraga
Urząd Gminy Świdnica

Członek zespołu

Agnieszka Salamon
Urząd Gminy Świdnica